Reglement Brussels Collection Car 2009

U kan hier het reglement.downloaden

Onderwerp: Internationale tentoonstelling, ruil- en verkoopsbeurs voor voertuigen, hun onderdelen en retro-objecten: jukeboxen, emailplaten, enz...; dit alles daterend van vòòr 1975. Standen met miniaturen, boeken en oude catalogussen, handelend over het onderwerp, zijn eveneens toegelaten. Speciale verzamelbare voertuigen van nà 1975 worden toegelaten mits akkoord van de organisator.

Plaats: Hal 1 in Brussels Kart Expo, Alfons Gossetlaan, 11, 1702 Groot Bijgaarden

Data en duur: 17 & 18 oktober 2009, van 9h30 tot 18h30.

Toekennen der stands: Het is de exposanten verboden de hen toegekende oppervlakte door te verhuren aan derden.

Deelname in de kosten:Bij inschrijving koopt elke exposant 4 toegangskaarten ten bedrage van 25 €, excl. 6% BTW. Een stand op een hoek is een stand waarvan de voorkant en één zijkant voor het publiek toegankelijk zijn. Een muurstand is een stand waarvan de achterzijde aan een muur grenst. Alle tapijt door de exposant betaald, is zijn eigendom en kan door hem na de beurs worden meegenomen.
Afmetingen zijn uitgedrukt in volgorde van breedte (voorkant) x diepte. Behalve voor inkomkaarten is het BTW tarief 21 %.
  • Auto-stand, in de hal, 2,75m x 5,5m 60 €, excl. BTW
  • De autostand op een hoek + 15 €, excl BTW
  • Universele stand in hal Diepte 2,5 meter, prijs per lopende meter 20 €, excl. BTW
  • Stand met onderdelen of oude materialen in de hal, min. lengte 4 meter, prijs per lopende meter 10 €, excl. BTW
  • De stand op een hoek + 15 €, excl. BTW
  • Muurstand + 20 %
  • Tafels 1,8m x 0,7m 7 €, excl. BTW
  • Extra toegangskaarten, per stuk 7 €, excl. BTW
  • Elektriciteit 3.000 Watt 60 €, excl. BTW
  • Commerciële stand 25 €/m2, excl. VAT


Exposanten die andere producten of diensten verkopen dan deze opgesomd in de rubriek "onderwerp", worden beschouwd als een commerciële stand.

Elektriciteit:Elke standhouder is zelf verantwoordelijk voor de elektrische installatie van zijn stand. De installatie dient te voldoen aan de huidige Belgische reglementeringen. De elektriciteitsaansluiting kan zich tot 15 meter van de stand bevinden. Gelieve u te voorzien van een verlengkabel. De elektriciteitsaansluiting dient te worden aangevraagd én betaald vóór 29 augustus 2008.

Toegangskaarten:Elke exposant koopt bij zijn inschrijving 4 toegangskaarten ten bedrage van 25 €, excl. 6% BTW. Supplementaire kaarten kunnen worden gekocht aan 7€ per stuk, excl. 6 % BTW. Een toegangskaart is geldig voor één dag.

Betalingsvoorwaarden: Na inschrijving krijgt u van ons een bevestiging. Het bedrag op dit formulier is betaalbaar uiterlijk 10 dagen na verzending. Uw stand wordt pas gereserveerd na ontvangst van betaling. Het standgeld is te storten op rekeningnummer KB 421-6074902-69 van de bvba Fun Cars. Voor internationale betalingen, de IBAN code is BE71 4216 0749 0269 en de BIC code KREDBEBB

Aan- en afvoer: Alle materialen & voertuigen dienen te worden aangevoerd op vrijdag 16 oktober, van 10H00 tot 22H00. De afvoer geschiedt op zondag 18 oktober vanaf 18H30 tot 23H00. Alle materiaal & voertuigen die zich nog in de hallen bevinden na 23H00, dienen wij op kosten en risico van de exposant te verwijderen. Indien vooraf verwittigd mogen er voertuigen worden gestockeerd in hal 1 tot maandag 1 oktober - 12h.

Afval: Enkel papieren of kartonnen verpakkingsmateriaal mag op de standoppervlakte worden achtergelaten. Onder geen enkele omstandigheid mag de exposant andere materialen, zoals bvb. oude onderdelen, glas, etc.. achterlaten in de beursgebouwen of op de parking. Bij niet naleven van voorgaande zullen de gemaakte opruimingskosten worden verhaald op de exposant. De grondoppervlakte moet door mechanisch te vegen kunnen schoongemaakt worden. Alle andere noodzakelijke handelingen ten einde de vloer (en de eventuele aanpalende muren) proper te krijgen, zoals bvb het verwijderen van tapijttape, lijmresten, oliën, etc… vallen ten laste van de exposant.

Veiligheid der stands: Door de plaats voor de stands ter beschikking te stellen, heeft de organisator voldaan aan alle verplichtingen jegens de exposanten. De inrichters dragen geen enkel risico omtrent schade, brand en/of diefstal. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn tentoongesteld materiaal zowel tijdens als na de bezoekuren. Iedere deelnemer is verplicht de batterij(en) van zijn voertuig(en) af te koppelen en een brandblusapparaat op de stand te hebben. Het is verboden de voertuigen te starten tijdens de openingsuren van de beurs. Het afsluiten van een eventuele brandverzekering is mogelijk. Gelieve contact op te nemen met de organisatie.

Bijzondere schikkingen: Indien de organisator oordeelt dat het houden van de activiteit onmogelijk zou worden, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, kunnen de deelnemers exposanten op geen enkele vergoeding, schadeloosstelling of verlies van winst, aanspraak maken. De organisator behoudt tevens het recht exposanten uit te sluiten van deelname -zelfs na inschrijving en betaling van het standgeld- wanneer deze de richtlijnen van de organisator of het aangesteld personeel weigeren op te volgen. Een forfaitaire verhoging van 30 % wordt aangerekend bovenop de kosten veroorzaakt door in gebreke blijvende exposanten met betrekking tot dit reglement zoals bvb. schoonmaakkosten, ontruimingskosten en stallingkosten.

Betwistingen: Deelname aan de beurs of de tentoonstelling impliceert dat de exposant voorbehoudloos akkoord gaat met het reglement en de factuurvoorwaarden. Bij gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd, onverminderd het recht van de organisator om te dagvaarden in de woonplaats van de schuldenaar.

SWAP MEET:

De swapmeet heeft plaats buiten op de parking voor de hal. De deelnemers van de Swap-Meet worden aanzien als bezoekers die hun auto op de parking van de beurs occasioneel te koop stellen. Zij betalen dus de ingang zoals ieder andere bezoeker met daarbovenop een supplement voor het te koop aangeboden voertuig. Er wordt dus geen factuur opgemaakt voor de betaalde kosten.

De totale prijs, zijnde toegangsgeld, supplement voor het aangeboden voertuig en de btw bedraagt 20 euro per dag. De deelname wordt gereserveerd door betaling van de deelnamekosten.

De deelnemende voertuigen moeten minstens 25 jaar oud zijn. Andere voertuigen met een verzamelwaarde worden enkel mits voorafgaande toestemming van de organisator toegelaten

De auto's worden geplaatst in volgorde van aankomst.

Info & briefwisseling: Fun Cars bvba, Wijnegemsteenweg 138i, 2970 Schilde, Belgium                                   Tel: ++ 32  (0) 477.67.30.03, email: info@funcars.be

Flanders Collection Cars Brussels Collection Cars Links Contacteer ons Site Map